Kam pievērst uzmanību un kad ir ieteicams vērsties pie speciālista:

3-4 gadu vecumā
* bērns bieži krīt un nevar apgūt kāpšanu pa trepēm;
* bērns runā ļoti neskaidri;
* bērnam vērojama pastiprināta siekalošanās;
* bērnam ir izteiktas grūtības darboties ar maziem priekšmetiem;
* bērns nevar uzzīmēt apli pēc parauga;
* bērns nesaprot vienkāršus norādījumus;
* bērns nespēj izveidot dažu vārdu teikumus;
* bērns neizrāda interesi par citiem bērniem;
* bērnam ir ļoti lielas grūtības uz laiku šķirties no mammas;
* bērns bieži mostas naktī un raud.

5-6 gadu vecumā
* bērns ir ļoti bailīgs un kautrīgs;
* bērns ir ļoti agresīvs;
* bērns nevar šķirties no vecākiem, neizrādot milzīgui protestu;
* bērns nespēj koncentrēties vienai aktivitātei ilgāk par 5 min.;
* bērns rotaļājoties neizrāda fantāziju un iztēli;
* bērns lielāko daļu izskatās nomākts un nelaimīgs;
* bērns izvairās no daudzām aktivitātēm;
* bērns izvairās no saskarsmes ar citiem bērniem un pieaugušajiem vai izturas neadekvāti situācijās.
* bērns nav apguvis tualetes lietošanas iemaņas;
* bērns nesaprot vienkāršus norādījumus;
* bērns neprot pats apģērbties, iztīrīt zobus, nomazgāt rokas;
* bērns neprot paust dažādas emocijas;
* bērns nespēj pastāstīt par dienā notikušo un piedzīvoto;
* bērns neprot pareizi turēt rokā zīmuli vai krītiņu;
* bērns runā neskaidri, neizrunā vienu vai vairākas skaņas;
* bērns runā gramatiski nepareizi (nelieto lietvārdus daudzskaitlī, darbības vārda pagātnes vai nākotnes formas atbilstoši situācijai.);

7 gadu vecumā
* grūtības apgūt lasīšanas, rakstīšanas un matemātikas pamatiemaņas;
* grūtības veidot attiecības ar vienaudžiem (pārlieku bailīgs, agresīvs, emocionāls.)
* izrāda nepatiku mācīties;
* ir grūtības koncentrēties mācību laikā;
* bieži neskaidras izcelsmes nogurums;
* kustību, līdzsvara koordinācijas traucējumi, izteikta neveiklība;
* neskaidras bailes (no tumsas, palikt vienam u.c.);
* neskaidra runa;
* bieži sūdzas par veselības traucējumiem (sāpēm, paaugstinātu temperatūru, slapināšanu gultā u.c.)