LATVIEŠU VALODA
                                              
Vārdu krājuma papildināšana

Valoda sastāv no tūkstošiem vārdu, kuriem katram ir sava nozīme, tādēļ jo bagātāks vārdu krājums, jo bagātāka valoda. Lai cilvēki spētu sazināties viņiem ir nepieciešams izvēlēties nepieciešamos vārdus un sakārtot tos gramatiski pareizā teikumā. Runājot cilvēki savstarpēji sazinās – izsaka savas domas, izrāda emocijas, pauž jūtas.

Katra cilvēka vārdu krājums veidojas jau kopš agras bērnības un savas dzīves gaitā bērns savu vārdu krājumu paplašina dažādos veidos- gan tieši (mācoties), gan netieši (dzirdot un iegaumējot apkārtējo runu). Kā novērots, bērni ir ļoti zinātkāri, tādēļ viņu galvenais vārdu krājuma paplašināšanas avots saistās galvenokārt ar aktīvo darbību, kuras laikā viņi izzin apkārtējo pasauli.

Izzinot un pētot, bērns ieliek pamatus psihofizioloģisko procesu attīstībā un iegūstot pieredzi spēj komunicēt ar apkārtējiem.

Brīdī, kad bērns ir iepazinies ar valodu, viņam rodas pastiprināta interese par pasakām un daiļliteratūru.

Pirmsskolas vecumā vecāki cenšas ļoti aktīvi līdzdarboties bērna runas un valodas attīstības jomā – rādot, stāstot, izskaidrojot, rotaļājoties, tādā veidā attīstot bērna runas un valodas spējas un bagātinot vārdu krājumu, bet to nevajadzētu aizmirst arī uzsākot skolas gaitas. Bagātīgs vārdu krājums palīdz bērnam dzirdēto saprast, pareizi uztvert domu, skolā izrēķināt teksta uzdevumus matemātikā un uzrakstīt savu pirmo stāstiņu.
Paplašināt bērna vārdu krājumu un veicināt bērna interesi par valodu ir iespējams:
- klausoties un atdarinot pēc skanējuma jaunus vārdus,
- runājot pašam (aktivizējot un nostiprinot vārdus runā),
- lasot (uztverot jaunus vārdus un to skanējumu),
- rakstot ( nostiprinot sīko motoriku un taktilās sajūtas).
Valoda ir liela bagātība, tādēļ palīdzēsim mūsu bērniem kļūt bagātiem un gudriem!